FANDOM


Nom de famille:

Les tamaure se désigne sous le nom de la Maison dans laquelle ils sont nés (il y a présentement cinquante maison à la République de Tamaure.) Exemple: Cadrynn de la ving-et-unième Maison.

Prénoms féminins:

Maeniver  Nuniver  Rara  Jeara   Deangwen  Jaellyra  Cwvyan  Gwaessa   Alwngwen  Clocla  Rara  Lyssa   Gwyra  Roniver  Raengwen  Clura   Clena  Mereangwen  Minoic  Dellyra   Dearyan  Alealyan  Laellyra  Lwra   Alaniver  Nodda  Joniver  Lycla   Claessa  Yseavyan  Gwocla  Dwssa   Cwvyan  Brengwen  Rera  Elenoic   Braedda  Mana  Elora  Rylla   Elwll  Braell  Nanoic  Aleryan   Eleallyra  Breangwen  Alolla  Merovyan   Linoic  Aleabrylla   Gwwra  Cloryan  Elarka  Lyryan   Ralla  Alaenoic  Mina  Raell   Elaelyan  Mwlyan  Alalyan  Elussa   Merulyan  Covyan  Naryan  Ysossa   Aluniver  Claecla  Lwssa  Rwngwen   Jylla  Cina  Saryan  Mabrylla   Merongwen  Merillyra  Alillyra  Cleassa   Elolla  Maera  Nedda  Gwella   Gwwryan  Alara  Seadda  Cwlla   Gwealonna  Ressa  Merybrylla  Ysidda   Braedda  Naebrylla  Alyngwen  Rylla   Elulyan  Meana  Ceall  Jella   Daell  Muvyan  Renoic  Clylla  Mavyan  Lwra   Gwollyra  Subrylla  Silonna  Gwyngwen   Yswbrylla  Meraera  Rucla  Meryniver   Braena  Cissa  Dylla  Clulyan   Reara  Cledda  Nora  Jyniver   Gweabrylla  Elaeryan  Alora  Mongwen   Cealonna  Mira  Nellyra  Meryll   Clwniver  Devyan  Ysuna  Brealyan   Ravyan  Juniver  Syna  Elina   Gwuvyan  Daelonna  Elira  Leana   Braelonna  Davyan  Alallyra  Clwlonna   Mecla  Ysydda  Elwbrylla  Naelonna   Clillyra  Bringwen  Cwrka  Swllyra  Swlla  Ysolla   Brillyra  Cingwen  Eleara  Sinoic   Manoic  Gwaniver  Renoic  Moryan   Lyngwen  Clurka  Learyan  Seara   Jealonna  Braerka  Jessa  Elara   Clibrylla  Donoic  Rolyan  Breryan   Gwaeniver  Cona  Saenoic  Jull   Merena  Gweniver  Eluniver  Alira   Sarka  Mibrylla  Saniver  Ysena   Meroniver  Alaeniver  Mealla  Lwniver   Saera  Merollyra  Janiver  Alyll   Myllyra  Claella  Merarka  Modda   Ysell  Molla  Brungwen  Janiver   Lwcla  Brwlonna  Meralla  Gwivyan   Merussa  Alodda  Braevyan  Saella   Brylla  Nwlonna  Cyna  Clera   Mwnoic  Brollyra  Lell  Elulonna   Jwlyan  Lwnoic  Loniver  Meryna   Eleaniver  Elona  Clealyan  Jinoic   Gwyryan  Clalonna  Mwrka  Gwera   Sybrylla  Radda  Ladda  Gweanoic   Aleangwen  Molyan  Cwssa  Rulla   Cleaniver  Merallyra  Dolla  Lybrylla   Alycla  Rwssa  Ysocla  Nilonna   Nalyan  Brecla  Nacla  Jalyan

Prénoms masculins:

Sonvan  Taenvan  Blunvan  Owircyn   Rheodoc  Gleran  Tynvan  Toddry   Men  Ridoc  Aethollyn  Owegwyn   Gwobryn  Dadoc  Gluc  Gyr   Addrucyn  Vadry  Yrarraent  Rhillyn   Taedd  Regwyn  Blaenry  Tarcyn   Redoc  Bladoc  Addraenry  Glyddry   Sac  Domyr  Aethedoc  Addridd   Vonvan  Sellyn  Blaeddry  Rheoddyn   Vigwyn  Gweodoc  Carodd  Sillyn   Owodoc  Ridry  Miran  Rhercyn   Lumyr  Blyr  Aethimyr  Blenry   Careon  Dodd  Blunvan  Carydoc   Gwaegwyn  Rhymyr  Aethadoc  Yruddry   Glellyn  Lon  Rhonyc  Rherraent   Oweomyr  Maerraent  Daerraent  Vadoc   Tadry  Careodoc  Yriddry  Ragwyn   Aethaeddry  Vunvan  Careoddry  Loc   Caramyr  Addragwyn  Rhynry  Lin   Vorraent  Ladd  Lurcyn  Blennyn   Rheogwyn  Caruran  Tedry  Blec   Gweodry  Addrynnyn  Veorraent  Yrennyn   Blaedoc  Sonry  Tadoc  Vuc   Gwan  Munry  Callyn  Aethan   Carabryn  Voryn  Mynvan  Caryllyn Glyryn  Glibryn  Gydoc  Glyrraent   Sonnyn  Bludry  Duc  Dymyr   Saeddry  Gyc  Gwyddry  Rhudd   Carinyc  Doddyn  Caenvan  Caraecyn   Owaryn  Vynnyn  Aetheomyr  Gwurraent   Caren  Dor  Aetheoryn  Guddry   Ciddyn  Blurcyn  Glygwyn  Gudd   Addriddyn  Blaeran  Loryn  Ladry   Ruryn  Cuddry  Glyrraent  Camyr   Logwyn  Lunvan  Raenyc  Owymyr   uMaedd  Ciran  Yranyc  Caegwyn   Addroryn  Owiddyn  Addraeddyn  Aethiryn   Caroran  Sumyr    Rhyr  Len  Meobryn  Dadd   Tircyn  Gwaecyn  Carollyn  Reoran   Aethadd  Aethudry  Coryn  Addreor   Laedry  Addrugwyn  Addridoc  Rhedry   Rhunnyn  Addrar  Gyrcyn  Addreobryn   Yridd  Saeryn  Maddry  Myrraent   Cuddry  Addregwyn  Loran  Lynry   Caegwyn  Bledoc  Gyran  Glabryn   Tubryn  Bluran  Owarraent  Yryllyn   Rhurcyn  Yregwyn  Carorraent  Rynnyn   Cynnyn  Vecyn  Seonry  Gweon   Taebryn  Yrallyn  Gweocyn  Yrannyn   Rhaenry  Teobryn  Gleor  Careoc   Carunry  Rer  Gaddry  Glodd   Rheobryn  Rhaemyr  Blidry  Tyrraent   Vigwyn  Teonyc  Veoran  Seoryn   Raenry  Addrurcyn  Saer  Raen   Owyddry  Manvan  Glon  Ciddry   Rharan  Sicyn  Sogwyn  Rennyn   Coddry  Rydry  Demyr  Glydoc   Addranyc  Glennyn  Syrcyn  Carodd   Ladoc  Tudry  Runnyn  Owercyn   Careon  Tyran  Viran  Myrraent   Meomyr  Meonyc  Megwyn  Aethaeddry   Varcyn  Yrybryn  Addrydry  Manvan Laec  Yror  Gwyc  Rhuddyn   Lor  Gwur  Rhoc  Rheonyc   Yrumyr  Leoddry  Aethan  Gwun   Minvan  Rydry  Codoc  Glyryn   Caran  Yreddry  Caedry  Bleran   Rhagwyn  Modd  Aethor  Leomyr   Daer  Ciran  Sicyn  Gwoddry   Vor  Gwynvan  Rhic  Gyrcyn   Bleonnyn  Laemyr  Carunyc  Syc   Glibryn  Yrarcyn  Aetharyn  Owec   Yraeddry  Gur  Aethugwyn  Lomyr   Gwillyn  Yrun  Glinvan  Blomyr   Seoran  Rhamyr  Yrurcyn  Addrigwyn   Taedry  Aethamyr  Bluc  Gwibryn   Yrocyn  Owyn  Rhydry  Dedd   Myran  Deonnyn  Rhinyc  Aethubryn   Gweran  Caruddry  Caraenyc  Rhanvan   Meomyr  Teogwyn  Addraeddyn  Bladry   Guddyn  Tan  Yrigwyn  Cudry   Glir  Veodoc  Rhamyr  Moddry   Circyn  Ceoc  Todry  Soryn   Bledoc  Rheogwyn  Addridd  Aetherraent   Curcyn  Caruddyn  Gwomyr  Gegwyn   Caraedry  Rucyn  Runvan  Reoryn   Ric  Aethenyc  Gumyr  Aetheryn

Pour retourner à la page de Tamaure